Op zoek naar subsidie?

 
subsidie
Subsidie voor hemelwater Ronse.
Subsidie voor hemelwater. Subsidie voor hemelwater. De stad Ronse voorziet een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput of het opnieuw in gebruik stellen van een oude hemelwaterinstallatie. De subsidie bedraagt € 0,05, per liter putinhoud met een maximum van € 500.
Premies en subsidies.
Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken kunnen voor de organisatie van een activiteit in en rond een ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum en een gemeentelijke sporthal een korting op de drankfactuur ontvangen. Deze subsidie heeft tot doel de activiteiten van de koren en hun inspanningen voor het culturele leven in Lanaken te waarderen en te stimuleren.
Subsidies aanvragen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum - Zorg en Gezondheid.
Blijkt uit bijvoorbeeld een jaarverslag of eeninspectieverslagdat een dienstencentrum de subsidiëringsvoorwaarden niet naleeft, dan kan Zorg en Gezondheid de subsidie aan dat dienstencentrum verminderen of terugvorderen. In dat geval ontvangt u van ons een voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidie.Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.
Premies en subsidies Rotselaar.
Gemeentelijke subsidie voor erkende jeugdsportverenigingen, die zij kunnen gebruiken voor hun jaarlijkse werking. Subsidie voor sportaccomodatie. Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of heraanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor de aankoop van een AED-toestel dat permanent in de sportaccomodatie aanwezig is.
Subsidie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Bilzen.
Indien er enkel een pompinstallatie wordt aangekocht, die wordt aangesloten op een bestaande hemelwaterput bedraagt de subsidie 80% van de factuur, met een max. Indien er een bijkomende regenwaterput wordt aangelegd bedraagt de subsidie 80% van de factuur, met een max.
Premies en subsidies Gemeente Lochristi.
A tot Z. Beplant het landschap subsidie. Dak en zoldervloerisolatie subsidie. GRoene en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen GRAS subsidie. Herbruikbare luiers incontinentiemateriaal subsidie. Individuele afvalwaterinstallatie IBA. Kleine landschapselementen subsidie. Ontharden en vergroenen particuliere voortuinen subsidie. Zonneboiler bij bestaande gebouwen subsidie.
Premies, subsidies en toelagen Gemeente Merelbeke.
Premies voor verbouwingen en nieuwbouw. Subsidies en toelagen milieu en groen. Subsidies voor groenbemesters, groendaken, bebossing, afkoppeling hemel en afvalwater, wasbare luiers, mulchmaaiers. Subsidies en toelagen vrije tijd en samenleven. Subsidie jeugdlokalen, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, jubilerende verenigingen, buurfeesten en erfgoedtoelage.
Subsidies Kusterfgoed. oostende. de haan. blankenberge.
Bij het kleine kompas wil Kusterfgoed publieksgerichte initiatieven van lokale actoren ondersteunen in de regio Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge. Je kan een subsidie aanvragen van maximum 500 euro voor je cultureel-erfgoedproject. Het project is gericht op zorg en ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed. De aanvraagprocedure is eenvoudig, maar er zijn wel een paar voorwaarden verbonden aan de subsidie.
Subsidie herinneringsplaatsen Eerste Wereldoorlog Provincie West-Vlaanderen.
Subsidie herinneringsplaatsen Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1 januari 2020 is deze subsidie vervangen door een nieuw subsidiereglement Subsidie bezoek West-Vlaamse erfgoedlocaties. Klik hier voor meer info. Maakte je gebruik van dit subsidiereglement? Vergeet niet alle verantwoordingsdocumenten ten laatste 1 maand na het bezoek zowel per post als digitaal op te sturen.
Projectsubsidie speerpunt Zorg Provincie Antwerpen.
De organisaties moeten hun hoofd of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen. Wat wordt gefinancierd? Investeringskosten komen niet in aanmerking, personeelskosten kunnen wel. De maximale projectduur is vier jaar.
Premies en subsidies Stad Peer.
Een melding doorgeven. Premies en subsidies. Premies en subsidies. Subsidie voor de aankoop van gronden gelegen in natuurgebied. Subsidie voor energieaudit. Subsidie voor thermografisch onderzoek. Tussenkomst in energiefacturen. Financiële tussenkomst bij jubilea. Toelage voor buurtverenigingen, cultuurorganisaties, zangensembles en muziekmaatschappijen en sociale organisaties.

Contacteer ons

huurwoning
badkamer
huurwoningen
spouwmuurisolatie
zonne
subsidie
gezocht
west
tuinonderhoud